Ulusal Beslenme Konseyinin amacı ve yapısı belirlendi

9 Bakanlık, 7 sivil toplum kuruluşu, YÖK ve RTÜK temsilcilerinden oluşacak Ulusal Beslenme Kurulunun kuruluş gayesi, oluşumu, misyonları ile çalışma yol ve temellerinin belirlendiği yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran Kurulun kuruluş maksadı, sağlıklı beslenme, beslenme ile alakalı hastalıkların önlenmesi ve denetimi ile ilgili mevcut kaidelerin güzelleştirilmesi, sağlıklı beslenme kültürünün ülke genelinde yaygınlaştırılması, ülke genelinde direkt yahut dolaylı olarak beslenme ve yiyecek içeceklerden kaynaklı sıhhat durumu ve hastalıklarla ilgili siyaset ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak olacak.

Sağlıklı beslenme alanında ülke siyasetlerini oluşturmada tarafların görüş ve fikirlerinin alınmasını sağlayacak Kurul, Sıhhat Bakan Yardımcısının başkanlığında şu üyelerden oluşacak:

“Halk Sıhhati Genel Müdürü, Sıhhat Hizmetleri Genel Müdürü, Acil Sıhhat Hizmetleri Genel Müdürü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü ve İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumu Başkanlığından bir lider yardımcısı, Tarım ve Orman Bakanlığından Besin ve Denetim Genel Müdürü, Hayvancılık Genel Müdürü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürü yahut genel müdür yardımcısı, Etraf ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulusal Eğitim Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığından birer genel müdür yahut genel müdür yardımcısı, Radyo ve Televizyon Üst Heyeti Kurum Lider Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından bir daire lideri, Yükseköğretim Konseyi Liderinin belirleyeceği bir üye, Türkiye Besin ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu, Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu, Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Tüketici Dernekleri Federasyonu, Türkiye Diyetisyenleri Derneği ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden bahisle ilgili yahut misyonlu birer idare şurası üyesi.”

Ayrıca muhtaçlık duyulması halinde Halk Sıhhati Genel Müdürünün teklifi ve Kurulun kararı ile belirlenen, beslenme ve yiyecek içecekler konusunda faaliyet gösteren kurum yahut kuruluşlardan en fazla iki temsilci de Kurulda yer alabilecek.

Sağlıklı beslenme için çalışacak

Konsey üyeleri, iki yıl için seçilecek. Kurul, ulusal sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi için siyaset ve strateji teklifleri geliştirmek, tekliflerin kurumlarda uygulanmasını tavsiye etmek ve uygulamayı izlemekle vazifeli olacak.

Ayrıca sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi için gereksinim ve öncelikleri dikkate alarak hazırlanan ulusal program, amaç ve hareket planları kapsamında geliştirilen çalışma programlarını destekleyip uygulamaları izleyecek.

Toplumun sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi ile ilgili mevzularda eğitimi, bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ile sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi konusunda görüş bildirecek olan Kurul, sağlıklı beslenme, sağlıklı beslenme davranışlarının kazandırılması ve beslenme hususlarında araştırma ve geliştirmeye yönelik proje tekliflerinde de bulunacak.

Reklamlara karşı önlem

Konseyin başka misyonları ise şöyle:

“Doğrudan yahut dolaylı olarak beslenme ve yiyecek içeceklerden kaynaklı hastalıklarla ilgili gerekli hallerde bilimsel komite kurulmasına karar vermek. Her yıl Nisan ayı sonuna kadar, siyaset dokümanı ve hareket planı kapsamında bir evvelki yıla ilişkin kurul üyesi kurumların beslenme ile ilgili faaliyetler raporunu Kurul sekretaryasına iletmek. Sağlıklı beslenme, yiyecek ve içecekler konusunda tüketicileri ve bilhassa de çocukları yanlış yönlendiren aldatıcı, aldatıcı algı oluşturucu reklamlar, tanıtımlar konusunda gerekli tedbir ve tekliflerde bulunmak. Her tüketicinin kâfi ve sağlıklı besine erişme hakkının gerçekleşebilmesi konusunda ekonomik ve toplumsal tedbirlerin alınması için görüş ve teklifleri oluşturmak.”

Bir yorum bırakın