‘U Dönüşü Yapılamaz’ levhasına rağmen dönüş yaparak kazaya sebebiyet bilinçli taksir midir?

Olayda, denetimsiz kavşağa geldiğinde, kavşak aralığındaki “U dönüşü yapılamaz” trafik işaret levhasına karşın U dönüşü yapmak istediği sırada, seyrine nazaran sağ taraftan kavşağa giren katılan yönetimindeki motosiklet ile kavşak içinde çarpıştığı ve şikayetçi olan bir kişinin nitelikli, bir kişinin ise kolay tıbbi müdahale ile giderilebilir formda yaralanmasına neden olunuştur.

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E:2019/6650

K:2020/4485

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi

Hata : Taksirle yaralama

Karar : TCK’nın 89/4, 62/1, 52/2-4, 53/6. hususları uyarınca mahkumiyet

Taksirle yaralama cürmünden sanığın mahkumiyetine ait karar, sanık tarafından temyiz edilmekle, belge incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen kanıtlara, incelenen belge kapsamına nazaran sanığın bir nedene dayanmayan temyiz itirazlarının reddine, lakin;

Sanığın yönetimindeki araç ile gece vakti, aydınlatmalı yolda, meskun mahalde seyir halinde iken, olay yeri denetimsiz kavşağa geldiğinde, kavşak aralığındaki “U dönüşü yapılamaz” trafik işaret levhasına karşın U dönüşü yapmak istediği sırada, seyrine nazaran sağ taraftan kavşağa giren katılan yönetimindeki motosiklet ile kavşak içinde çarpıştığı ve şikayetçi olan bir kişinin nitelikli, bir kişinin ise kolay tıbbi müdahale ile giderilebilir halde yaralanmasına asli kusurlu olarak neden olduğu olayda; yönetimindeki arabayla seyir halindeyken, trafik kurallarını dikkate almayarak, yasak levhasına karşın U dönüşü yaparak kazaya neden olan sanık hakkında şuurlu taksir şartlarının oluştuğu ve bu nedenle cezasında TCK’nın 22/3. hususu mucibince arttırım yapılması gerektiğinin gözetilmemesi;

Kanuna alışılmamış olup, kararın bu sebepten ötürü 5320 sayılı Kanunun 8. unsuru uyarınca hala uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. hususu mucibince isteme alışılmamış olarak BOZULMASINA, ceza ölçüsü istikametinden CMUK 326/son hususu mucibince sanığın kazanılmış hakkının gizli tutulmasına 14.09.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yorum bırakın