Resmi Gazete’de bugün (21.11.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Teknik Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Milletlerarası Ortak Lisans İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–– İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– 2022 Yılı Eylül Ayına İlişkin Dahilde Sürece Müsaade Evraklarının (D1) Listesi
–– 2022 Yılı Eylül Ayına İlişkin Yurt İçi Satış ve Teslim Evraklarının (D3) Listesi
–– 2022 Yılı Eylül Ayına İlişkin Hariçte Sürece Müsaade Dokümanlarının (H1) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde Sürece Müsaade Evrakları Listesi
–– 2022 Yılı Ekim Ayına İlişkin Dahilde Sürece Müsaade Evraklarının (D1) Listesi
–– 2022 Yılı Ekim Ayına İlişkin Yurt İçi Satış ve Teslim Dokümanlarının (D3) Listesi
–– 2022 Yılı Ekim Ayına İlişkin Hariçte Sürece Müsaade Evraklarının (H1) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde Sürece Müsaade Dokümanları Listesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yorum bırakın