Resmi Gazete’de bugün (10.11.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 114)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Macaristan’ın Kimlik Kartı Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Vadeli Turistik Gayeli Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6368)
–– İthalatta Ek Gümrük Vergisi Uygulanmasına Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6369)
–– Vakıf Kültür Varlıklarının Tamiratları ve Onarımları ile Etraf Düzenlemesine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Adap ve Asıllarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yöntem ve Temeller (Karar Sayısı: 6370)
–– Ticaret Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Hususunun (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere Ait Yordam ve Temeller (Karar Sayısı: 6371)
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
YÖNETMELİKLER
–– Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Asılları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Spor Kulüplerinin Genel Heyet ve İdare Heyeti Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılmasına Ait Adap ve Asıllar Hakkında Yönetmelik
–– Sivas Belediyesi İmar Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 10. Hukuk Dairesine İlişkin Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yorum bırakın