Resmi Gazete’de bugün (08.11.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– İcra Daireleri Başkanlıklarının Kuruluş ve Vazifeleri ile Çalışma Tarz ve Asılları Hakkında Yönetmelik
–– Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Eserlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sivil Hava Aracı Kaza yahut Önemli Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği (HKY-13)
–– Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bankaların Dayanak Hizmeti Almalarına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mevduat ve İştirak Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, İştirak Fonu, Emanet ve Alacaklara Ait Yordam ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Hususunun Uygulanmasına Ait Yöntem ve Temeller Hakkında Bildirimde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yorum bırakın