Putin, eşcinselliği “yıkıcı değerler sistemi” içine alan kararname imzaladı

Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin’in imzaladığı, klâsik manevi ve ahlaki pahaların korunması ile güçlendirilmesi için devlet siyasetinin temellerini içeren kararname, Rusya Devlet Yasal Enformasyon Portalı’nda yayımlandı.

Kararnameye nazaran, Rusya’nın egemenliğini muhafazayı ve güçlendirmeyi mümkün kılan, çok uluslu ve farklı inançlı ülkenin birliğini sağlayan klâsik kıymetlerin Rus toplumunun temeli olduğu vurgulandı.

Hristiyanlık, İslam, Yahudilik ve Budizm’in Rus tarihinin ve manevi mirasının ayrılmaz bir modülü olduğu belirtilen kararnamede, Rus klâsik kıymetlerinin, aşırılıkçı ve terör örgütlerinin faaliyetleri, belli kitle irtibat araçları, ABD ve başka dost olmayan yabancı devletlerin aksiyonlarıyla tehdit edildiği söz edildi.

Geleneksel pahaları korumak, güçlendirmek ve yaygınlaştırmak için medyanın ve kamu otoritelerinin araç olarak kullanılacağı kaydedilen kararnamede, “geleneksel olmayan cinsel ilişkiler”, Rus toplumu için yıkıcı fikir ve bedeller sistemi içerisinde sınıflandırıldı.

Ayrıca bu eşcinsel ilgilerin teşvikinin, klâsik aile yapısını yok edeceğine dikkat çekildi.

Bir yorum bırakın