KYK borç faizleri silindi mi, ne zaman silinecek? (Resmi Gazete’de yayımlandı)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen tahsil kredisi borçlarının tekrar düzenlenmesiyle ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. KYK borç faizlerinin ne vakit silineceği ise KYK borcu olan bireyler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar.

KYK KREDİ FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ?

TBMM’de görüşülen KYK borç faizleriyle ilgili kanun teklifinde son karar belirlendi. Torba yasaya nazaran öğrencilerin aldıkları KYK kredi borçlarının faizleri silinecek.

Buna nazaran; TBMM’den geçen torba teklifinin akabinde, KYK borç faizleriyle ilgili kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girmesi, e-Devlet üzerinden de kademeli olarak görülmesi bekleniyor.

KYK BORÇLARI İÇİN TEKLİF RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere nazaran;

Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, tahsil kredisi olarak verilen ölçü kadardır.

Öğretim kurumundan mezun olan yahut sıhhat sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan ya da rastgele bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar müddette ve aylık devirler halinde borcunu ödemek zorundadır.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının Toplumsal Güvenlik Kurumundan teyit edilmesi halinde, birinci yıl rastgele bir ek olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen ölçüye yüzde on ek edilerek kredi borcu hesaplanır. Lakin ilgili yılda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde ondan az olması halinde bu oran uygulanır. Erteleme süreci en fazla üç sefer yapılabilir.

Ödemenin askerlik devrine rastlaması halinde borçlunun talebi üzerine rastgele bir ek yapılmaksızın askerlik periyodunun sonuna kadar kredi borcu ertelenir.

Öğrencinin tabi olacağı yükümlülükler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan taahhütnamede belirtilir. Düzenlenen taahhütnamelerde krediyi alacak öğrencinin, öğrencinin reşit olmaması halinde ise öğrenci ile birlikte veli yahut vasisinin borçlu sıfatıyla imzası kafidir. Fakat yurtdışında tahsil gören öğrencilerden Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen halde kefil istenir.

Maddi yahut türel nedenlerle takibinde fayda bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen ölçüleri aşmayan kredi borçları terkin edilir.

Katkı kredisi borcu ödemelerinde de üstteki asıllar uygulanır.

Öğrencilere kredi verilmesi ve kredinin kesilmesi ile ilgili başka yöntem ve asıllar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU FAİZSİZ ÖDENECEK

Yüksek Tahsil Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, tahsil kredisi alanlar borçlarını, aldıkları ölçü kadar ödeyecek.

Öğrenim kurumundan mezun olan ya da rastgele bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar müddette ve aylık devirler halinde borcunu ödeyecek.

Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK’den teyit edilmesi halinde, birinci yıl rastgele bir ek olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen ölçüye yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Lakin ilgili yılda TÜFE’nin yüzde 10’dan az olması halinde TÜFE uygulanacak. Erteleme süreci en fazla üç kere yapılabilecek.

Ödemenin askerlik periyoduna denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine rastgele bir ek yapılmaksızın askerlik periyodunun sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.

Maddi yahut hukuksal nedenlerle takibinde fayda bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen ölçüleri aşmayan kredi borçları terkin edilecek.

Katkı kredisi borcu ödemelerinde de bu temeller uygulanacak.

Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme artırımı hesaplanacak. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi yahut eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit meblağları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için zamanaşımı mühletinin belirlenmesinde, son taksitin vade tarihi temel alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılacak.

Bir yorum bırakın