İstanbul Teknik Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

KONTRATLI BİLİŞİM ÇALIŞANI GİRİŞ İMTİHANI İLANI

Üniversitemiz Bilgi süreç Dairesi Başkanlığı buyruğunda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek altıncı unsuruna dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim Çalışanı İstihdamına Ait Temel ve Yordamlar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 1 (bir) adet kontratlı bilişim işçisi alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve kelamlı imtihana katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. unsuru yeterince 2020 KPSSP3 imtihan sonuç dokümanı puanının yüzde yetmiş ile yabancı lisan puanının yüzde otuzunun toplamı temel alınarak yapılacak sıralamaya nazaran en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak işçi sayısının on (10) katı aday ortasından seçilecektir.(KPSS puanı olmayan yahut doküman ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 ve yabancı lisan imtihan puanı olmayan yahut evrak ibraz etmeyenlerin yabancı lisan puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.)

I- MÜRACAAT KAİDELERİ

A-GENEL KURALLAR (NİTELİKLER)

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci hususunda belirtilen koşulları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin heyetimi ve idaresi konusunda fiyat tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, mesleksel deneyime sahip bulunmak, (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim çalışanı olarak 657 sayılı Kanuna tabi takımlı yahut birebir Kanunun 4’üncü unsurunun (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile özel kesimde toplumsal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle personel statüsünde bilişim çalışanı olarak geçtiği belgelenen hizmet müddetleri dikkate alınır),

e. Bilgisayar etraf ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla şimdiki programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemek,

B-ÖZEL KURALLAR

KIDEMLİ AĞ UZMANI ( 1 Kişi – Aylık Brüt Mukavele Fiyat Tavanının 3 Katına Kadar) a. Cisco IOS, NXOS işletim sisteminde ağ altyapısı suram, yapılandırma, bakım ve sorun çözme konusunda 6 yıl deneyimli olmak.

b. Yerleşke ağlarında en az 900 anahtarlayıcı ve 1500 kablosuz erişim noktası ile en az 35.000 faal ucu barındıran kurumlarda çalışmış olmak.

c. Cisco Catalyst ve Nexus serisi anahtarlama ve yönlendirme donanımları, Huawei anahtarlama donanımları, Nokia SR yönlendirme donanımları ile ileri düzey bilgi ve deneyim sahibi olmak

d. Cisco ASA, Palo Alto ve FortiGate Güvenlik Duvarı Eserleri ile deneyim sahibi olmak

e. Cisco Aironet ve Catalyst serisi kablosuz erişim noktası ve Cisco Wireless Lan Controller, Ruckus kablosuz erişim noktası ve Ruckus Wireless Lan Controller ile ileri düzey bilgi ve deneyim sahibi olmak

f. Cisco ISE ve FreeRadius erişim denetleyici eserleri ile ileri düzey bilgi ve deneyim sahibi olmak

g. Cisco DNA yerleşke ağları SDN eseri ile ileri düzey bilgi ve deneyim sahibi olmak

h. Cisco ACI data merkezi ağları SDN eseri ile ileri düzey bilgi ve deneyim sahibi olmak

i. Cisco IP telefon ve CUCM IP telefon yöneticisi ile ileri düzey bilgi ve deneyim sahibi olmak

j. Üniversitelerin ortak olarak kurduğu inançlı kablosuz ağı olan Eduroam sistemi hakkında ileri düzey bilgi ve deneyim sahibi olmak.

k. Kablolu ve kablosuz ağlarda kullanmak üzere Captive Portal sistemleri hakkında ileri düzey bilgi ve deneyim sahibi olmak.

l. AnyConnect ve Küresel Protect VPN sistemleri ile son kullanıcılara VPN hizmeti verme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

m. IPSec, DmVPN, GRE, VxLAN, MPLS üzere tünelleme protokolleri ile ileri düzey bilgi ve deneyim sahibi olmak.

n. RSTP+, VPC, HSRP, VRRP üzere aktif-aktif ve aktif-pasif ilişki protokolleri ile ileri düzey bilgi ve deneyim sahibi olmak.

o. Ağ aygıtları ile gRPC, gNMI, NetConf, RestConf, Snmp üzere protokolleri kullanarak otomasyon sistemleri konusunda ileri derece bilgi ve deneyim sahibi olmak.

p. Python, PHP, Go yazılım lisanları ile otomasyon geliştirme konusunda ileri derece bilgi ve deneyim sahibi olmak.

q. VMware ESXI ve Kubernetes ortamları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

r. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği İdare Sistemi) sertifikasına sahip işyeri/firmada çalışmış olmak.

s. Cisco Networking Academy eğitmenlik sertifikasına sahip olmak.

t. Python Instutute eğitmenlik sertifikasına sahip olmak.

u. Nokia SRC eğitmenlik sertifikasına sahip olmak.

v. Nokia SRC NRS-1 sertifikasına sahip olmak.

w. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak tercih sebebidir.

II. İSTENİLEN EVRAKLAR MÜRACAAT BİÇİMİ YERİ TARİHİ

İstenilen Dokümanlar

a) Müracaat formu ( Fotoğraflı)

b) Özgeçmiş

c) Nüfus Cüzdanı yahut TC Kimlik Kartı örneği

d) Lisans diploması yahut okul çıkış dokümanının aslı yahut noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir doküman,

f) KPSS imtihan sonuç dokümanı (KPSS imtihan sonuç evrakı ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.),

g) Yabancı lisan bilgisi düzeyini gösteren doküman, (YDS yahut Yükseköğretim Şurası tarafından buna denk kabul edilen imtihan sonuç belgesi)

h) Özel kurallarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren evraklar,

i) Genel kaidelerin (d) bendinde yer alan bilişim işçisi olarak çalıştığı mesleksel tecrübeyi gösterir dokümanlar.

a. Özel bölümde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,

j) Şimdiki programlama lisanlarından en az iki-sini bildiğine ait doküman (Genel Koşullar başlığındaki (e) hususundaki en az 2 devir programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)

k) İsimli Sicil Dokümanı, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir)

l) Vazifesini yapmasına mahzur olabilecek sıhhat sorunu bulunmadığına ait yazılı beyan.

III. MÜRACAATIN YERİ BİÇİMİ VE TARİHİ

Müracaat Başlangıç Tarihi : 11.04.2022

Müracaat Bitiş Tarihi : 25.04.2022

Müracaat Yeri : İstanbul Teknik Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı

Rektörlük Binası K:3 Maslak / İSTANBUL

Adaylar müracaatlarını üstte belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri yahut son müracaat tarihinde anılan adreste olacak halde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve öteki sebeplerle bu tarihten sonra gelen müracaatlar ile eksik doküman ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Şahsi müracaatlarda istenilen dokümanların aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.

IV. MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ

Müracaatların incelenmesi sonucunda genel ve özel koşulları sağlayan adaylardan, geçerli KPSS P 3 puanının yüz de yetmişi (KPSS P 3 puanı olma yan yahut evrak ibraz etme yen adayın KPSS P 3 puanı 70 ( yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı lisan puanının yüz de otuzunun (yabancı lisan puanı dokümanı ibraz etmeyenlerin ya bancı lisan puanı 0 (sıfır ) olarak hesaplanacaktır.) toplamı temel alınarak yapılacak sıralamaya nazaran, yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş durumların her birisinden 10 (on) katına kadar aday imtihan için çağırılacaktır. Bu sıralamaya nazaran her bir konum için son sırada birebir puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı imtihana kabul edilecektir.

İmtihana girecek adayların listesi, imtihan yeri, imtihan tarihi ve imtihan yerinin açık adresi www.pdb.itu.edu.tr sitesinden 29.04.2022 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıyeten adaylara yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır.

V. İMTİHAN MEVZULARI VE İMTİHAN FORMU

1-Sınav yazılı ve kelamlı olarak iki basamaklı olarak yapılacaktır.

2-Yazılı imtihan sonucunda her konum için başka farklı puan sıralaması yapılacaktır. İmtihandan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar kelamlı imtihana çağırılacaktır.

3-Sınav mevzuları konumlara uygun olarak üstteki genel ve özel kaidelerde belirtilen tüm hususlardır.

VI. İMTİHAN SONUÇLARININ KIYMETLENDİRİLMESİ

Yazılı ve kelamlı imtihan sonucunda alınan notların aritmetik ortalamalı alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla muvaffakiyet puanı sırasına nazaran atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş deneyimi, daha fazla programlama lisanı bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce lisan puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Yazılı ve kelamlı imtihan sonuçları www.pdb.itu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

VII. İMTİHAN SONUÇLARININ İLANI VE İŞE BAŞLAMA

1- Muvaffakiyet sırasına nazaran belirlenecek asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi www.pdb.itu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

2- Listede ismi bulunan asil adaylara en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde mukavele imzalamak, kontratta belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek evrakları teslim etmek üzere müracaat etmeleri istenir.

3- İmtihanı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır.

4- Kendilerine tebligat yapıldığı halde kamu kurum ve kuruluşlarına tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, kontrat imzaladığı halde kontratta belirtilen müddette işe başlamayan yahut bu mühletin dolduğu gün prestijiyle on beş günü geçmeyen ve dokümanla ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

5- Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama süreçleri hakkında da üstte belirtilen temeller uygulanır.

6- İlan edilen konumlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe ters doküman verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen kurallardan rastgele birini taşımadığı sonradan anlaşılanların mukaveleleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıyeten, gerçeğe ters beyanda bulunanlar hakkında türel süreç yapılacaktır.

VIII. FİYAT

Kontratlı Bilişim Çalışanına, 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 6 ncı unsuru kararı uyarınca kontrat fiyatı dışında rastgele bir isim altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) ayrıca bir ödeme yapılamaz.

Aylık brüt kontrat fiyat tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B unsuruna nazaran istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası Kararının 3 üncü unsurunda tespit edilen kontrat fiyatı tavanı fiyatının Özel Koşullar başlığı altında her bir durum için belirtilen katların çarpımı sonucu bulunacak fiyat olacaktır. Lakin Üniversite, tavan fiyatın altında kontrat düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

3934/1-1

Bir yorum bırakın