İskenderun Teknik Üniversitesi 1 İşçi Alacak

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN DAİMA PERSONEL ALIM İLANI

İskenderun Teknik Üniversitesinin tüm iş yerlerinde, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Emekçi Alınmasında Uygulanacak Yol ve Asıllar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla, aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen halde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D unsuru uyarınca çalıştırılmak üzere “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

Daima personel takımlarına ilişin ilan, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Müracaat koşullarını taşıyan adaylar İŞKUR internet sitesinden 11 Nisan 2022 Pazartesi – 15 Nisan 2022 Cuma tarihleri ortasında online olarak yahut Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı Hatay Çalışma ve İş Kurumu Vilayet Müdürlüğü Hatay-İskenderun Hizmet Merkezine şahsen başvurularak yapılacaktır.

1. GENEL KURALLAR

Kuraya Tabi Talebe Ait Genel Konular:

1) İlan kurallarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde https://esube.iskur.sov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. Ayrıyeten İŞKUR vilayet müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 sınırı üzerinden de müracaatlar yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Müracaat başlangıç tarihleri tıpkı olan, tıpkı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından yalnızca birine müracaat kabul edilir.

3) ilana müracaat yapacak öncelikli adaylar, müracaat yapacakları listeyi (öncelikli liste yahut genel liste) müracaat esnasında işaretleyerek seçer. Müracaat mühleti bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Müracaat yapan iş arayanların öncelikliler de dahil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday imtihan yapılmak üzere belirlenir.

5) işe alınacak emekçilerin yalnızca noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm müracaat sahipleri ortasından açık iş sayısı kadar asıl ve gereksinim duyulacak sayıda yedek aday direkt kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan kurallarına ait olarak; eğitim durumu, deneyim, öncelik durumu, mesleksel doküman, yabancı lisan koşulu vb. evraklarını ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Doküman teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan şahısların yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran sıralamada yer alan öteki şahıslar dahil edilebilir. Doküman teslimi ve denetimi emekçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine nazaran kura çekiminden evvel yahut sonra yapılabilir.

7) İmtihan günü, saati, yeri ve imtihana katılmaya hak kazanan adaylar, personel alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, bildirim mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, müracaatta bulunduğu ilana işverence davet edildiği halde zorlayan sebepler dışında icabet etmeyen, imtihana katılmayan, işi reddeden yahut kamuda daima personel statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının emekçi taleplerine yapılan müracaatlarda şahısların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. ilçe, vilayet yahut bölge seviyesinde yayımlanan emekçi taleplerinin müracaat müddeti içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde sürecin yapıldığı tescil tarihi temel alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu müracaat mühleti içerisinde iŞKUR ünitelerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana müracaatları yapılır.

10) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin Kurumdan emekçi talebinde bulunma başlıklı 6.maddesinin (Değişik: 24/4/2017-2017/10092 K.) 5. fıkrası “Kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe seviyesinde verilen personel taleplerinin karşılanamaması halinde vilayet seviyesinde yahut ulusal seviyede; vilayet seviyesinde verilen personel taleplerinin karşılanamaması halinde ise ulusal seviyede karşılanması yoluna gidilir. Teşkilat yapıları yahut faaliyetleri bölge seviyesinde olan kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe seviyesinde verilen personel taleplerinin karşılanamaması halinde vilayet yahut bölge seviyesinde ya da ulusal seviyede; vilayet seviyesinde verilen emekçi taleplerinin karşılanamaması halinde bölge seviyesinde yahut ulusal seviyede; bölge seviyesinde verilen personel taleplerinin karşılanamaması halinde ise ulusal seviyede karşılanması yoluna gidilir.” Kararı uyarınca vilayet seviyesinde verilen daima emekçi talebimizin karşılanamaması halinde bölge seviyesinde, bölge seviyesinde verilen talebimizin karşılanamaması halinde ise Türkiye İş Kurumu (iŞKUR) aracılığıyla ulusal seviyede karşılanması yoluna gidilecektir.

11) Gerçeğe muhalif doküman verenlerin ya da beyanda bulunanların müracaatının geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma sürecinin iptaline ait İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal süreç yapma hakları gizlidir.

2. ÖZEL KURALLAR

1)Adayların Üniversitenin tüm işyerlerinde iç ve dış yerde 24 saat aslına nazaran vardiyalı çalışmaya sıhhat tarafından rastgele bir pürüz durumunun olmaması,

2) Adayların müracaatın son günü itibariyle duyuruda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel kaidelere haiz olması, 3)Adayların askerlik ile ilişiği olmaması (fiilen yapmış yahut muaf olmak.), 4)Adayların 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması, 5)İlana müracaat yapan adayların, müracaat tarihinin son günü (15 Nisan 2022) itibariyle; 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

3. MÜRACAAT FORMU, YERİ VE TARİHİ

Müracaat kaidelerini taşıyan adaylar 11 Nisan 2022 Pazartesi – 15 Nisan 2022 Cuma tarihleri ortasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) olarak müracaat yapabilirler.

4. ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLARIN TESLİMİ VE MÜRACAATLARIN İNCELENMESİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’dan alınan müracaat sahiplerinin isimlerinin yer aldığı listeler https://iste.edu.tr/duyurumerkezi internet adresinde ilan edilecek olup, kura çekiminden evvel adayların ilan kurallarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilebilmesi maksadıyla istenilen dokümanlar, 20 Nisan 2022 Çarşamba – 26 Nisan 2022 Salı tarihleri ortasında İskenderun Teknik Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığına (İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğü, Merkez Yerleşkesi Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Binası Kat:3) en geç müracaatın son günü mesai bitimine (17:00) kadar şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İlanda belirtilen mühletler içinde yapılmayan müracaatlar, ilan koşullarına uygun olmayan müracaatlar ve başka sebeplerle eksik evrak ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecek. Müracaat esnasında evrak denetimi yapılmayacak olup, eksik doküman ile müracaat yapılmamalıdır. Müracaat evrakları, müracaat mühleti sonunda ilgili kurulca incelenecektir.

Adaylar müracaat süreciyle ilgili olarak Santral: 0.326 613 56 00 – 613 70 80 – 617 82 76 Dahili: 1204 – 1207 – 1209 telefon numaraları çizgisinden yardım alabilecektir.

Kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların tabloda özel kurallar kısmında belirtilen dokümanlara ek olarak aşağıdaki dokümanları teslim etmesi gerekmektedir.

1) Eksiksiz, dijital olarak doldurulmuş ıslak imzalı müracaat dilekçesi (https://iste.edu.tr/files/654 files 1648818834.docx yahut https://iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar linkten ulaşabilirsiniz),

2) Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet fotoğraf,

3) İsimli Sicil Evrakı (e-Devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul edilir.),

4) Beko Loader (Lastik Tekerlekli) İş Makinesi Kullanma Yetki Evrakının (Operatörlük Belgesi) aslı yahut onaylı sureti (İlan son müracaat tarihinden sonra alınan sertifika ve evraklar geçerli sayılmayacaktır.),

5) Askerlik Durum Dokümanı (e-Devletten alınan kare kodlu evraklar kabul edilir.),

6) Nüfus Cüzdan Sureti (e-Devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul edilir.),

7) Yerleşim Yeri ve Başka Adres Dokümanı (e-Devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul edilir.),

8) Diploma yahut Mezun Dokümanı (e-Devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul edilir.),

9) Ehliyet istenilen durum için şoför dokümanının aslı ve fotokopisi (G sınıfı şoför dokümanına sahip olmak.),

10) 2 (iki) yıl mesleksel deneyime sahip olduğunu gösterir evrak (e-Devletten alınan karekodlu Toplumsal Güvenlik Kurumu Hizmet Dökümü yahut onaylı Bonservis Belgesi),

11) İlgili konumlara başvuran adaylar ayrıyeten, 6698 sayılı Şahsî Bilgilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Üniversitemizi web sayfasında bulunan “Aydınlatma Metni” ne, https://iste.edu.tr/kvkk/aydinlatma-metni linki üzerinden ulaşabilecek olup, birebir sayfadaki “Açık İstek Beyanı” formunu imzalayarak müracaat dilekçesi ekinde İşçi Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

5. KURA SÜREÇLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından isimleri bildirilen adaylardan, başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan koşulları taşıdığı belirlenenler ortasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için 09 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 11:00’da İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Yerleşke Mavi Solanda noter huzurunda kura çekim süreci yapılacaktır. Kura çekimi sürecine Covid-19 önlemleri kapsamında toplumsal uzaklığa uyulmak kaydıyla hudutlu sayıda müracaat sahibi alınacaktır.

Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili rastgele bir değişiklik olması durumunda yeni kura tarihi https://iste.edu.tr/duyuru-merkezi internet adresinde duyurulacaktır.

Kura sonucu belirlenen adaylar https://iste.edu.tr/duyuru-merkezi internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6. YERLEŞTİRME SÜREÇLERİ

1. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların müracaat yapmadığı, feragat ettiği yahut adayın kuralları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan kaideleri tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.

2. Eksik evrak, yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan ötürü bir hak sav edemeyecektir.

3. Gerçeğe muhalif doküman verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu şahıslara kurumumuzca bir fiyat ödenmiş ise bu fiyat yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4. Yerleştirmeye hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek evraklar, müracaat vakti, evrakların teslim edilme formu ve başka kaideler Üniversitemiz https://iste.edu.tr/duyuru-merkezi web adresinden ayrıyeten ilan edilecektir.

5. Yerleştirmeye hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması halinde kontrat yapılacaktır.

6. İşe başlamak için gerekli evrakları vaktinde teslim etmeyen, aranan kuralları taşımadığı tespit edilen yahut arşiv araştırma sonucu olumsuz olan asıl kazanan adayların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır.

7. Müracaat yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup şahıslara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8. Yerleştirme sonuçlarına ait itirazlar, en son kıymetlendirme sonuçlarının ilan tarihi olan 12 Mayıs 2022 Perşembe gününden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak İskenderun Teknik Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, 13 Mayıs 2022 Cuma – 20 Mayıs 2022 Cuma tarihleri ortasında incelenerek karara bağlanacak olup itiraz sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak ulaşmayan yahut TC kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

9. İlgili durumlara müracaat yapan adaylara ilişkin ferdî datalar, Üniversite ile şahsî data sahibi ortasındaki bağa bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan usullerle, Üniversite ünitelerince oluşturulacak ve güncellenerek işlenecek, hem dijital hem de fiziki ortamda koruma altında tutulabilecektir. Ferdî datalar, aşağıda yer alan emeller doğrultusunda ve 6698 sayılı KVKK’ nın 5 inci ve 6 ncı unsurlarında belirtilen ferdî datalar sürece kaideleri ve gayeleri kapsamında işlenecek ve birebir Kanunun 8 inci ve 9 uncu hususları kapsamında aktarılabilecektir.

10. İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır.

Daima personel alımı sürecinde tüm duyurular İskenderun Teknik Üniversitesi’nin https://iste.edu.tr/duyuru-merkezi internet adresinden yapılacak olup, ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

3961/2/1-1

Bir yorum bırakın